ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Procurement-procurement

ตุลาคม 22, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องยนต์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ เครื่อง

ตุลาคม 20, 2020

ประกาศประกวดราคารายการ งานปรับปรุงพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,619,904.45 บาท

ประกาศประกวดราคารายการ งาน […]
ตุลาคม 12, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ […]
กันยายน 30, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าม่านภายในหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 29, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 25, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม จำนวน ๑ งาน

กันยายน 25, 2020

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม จำนวน ๑ งาน

กันยายน 18, 2020

ประกาศประกวดราคา รายการปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้เครื่องยนต์ จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคา รายการปรั […]
กันยายน 14, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน

กันยายน 10, 2020

งานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคางานทำความส […]