จัดซื้อ-จัดจ้าง

การประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง

กันยายน 29, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คอมพิวเตอร์สำหรับการประชุม Presentation สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คอ […]
กันยายน 29, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 25, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม จำนวน ๑ งาน

กันยายน 25, 2020

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม จำนวน ๑ งาน

กันยายน 24, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์ รายการ ผ้าม่านภายในหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด

ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2 […]
กันยายน 24, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดตรวจสอบสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด

กันยายน 24, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด

กันยายน 23, 2020

ประกาศพิจารณาร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

กันยายน 23, 2020

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

กันยายน 23, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์รายการ รายการ ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศร่างเอกสารฟังคำวิจาร […]