จัดซื้อ-จัดจ้าง

การประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตุลาคม 14, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยใช้บัตรเครดิตเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) จำนวน 2 รายการ

ตุลาคม 12, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร […]
ตุลาคม 12, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ […]
ตุลาคม 6, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน ๑ งาน ๑,๕๓๒,๓๔๙.๗๙ บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
ตุลาคม 6, 2020

ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตุลาคม 2, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประ […]
ตุลาคม 1, 2020

ประกาศผู้ชนะเช่าสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารของกองคลัง

ประกาศผู้ชนะ กรุงเทพคลัง
กันยายน 30, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลและด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

กันยายน 30, 2020

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประการผู้ชนะ แม่บ้าน ปี 25 […]
กันยายน 30, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าม่านภายในหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)