สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

มิถุนายน 22, 2020

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

มิถุนายน 14, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2562

มิถุนายน 14, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2562

มิถุนายน 14, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562

มิถุนายน 14, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2562

มิถุนายน 14, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2561

มิถุนายน 14, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2561

มิถุนายน 14, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2561