ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 12, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง

พฤศจิกายน 27, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่
พฤศจิกายน 22, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ

พฤศจิกายน 8, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เช่ารถราชการพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 10 คัน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤศจิกายน 6, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ

ตุลาคม 19, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
ตุลาคม 19, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 28 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
ตุลาคม 5, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า จำนวน 1,072 ชุด

2017-10-05_01JB