ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 10, 2020

ประกาศเผยแพร่เผยงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่แผน รปภ.64
มิถุนายน 17, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

มิถุนายน 4, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานทาสีภายนอก อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

มิถุนายน 1, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องแปรรูปขยะชีวมวล จำนวน 1 ชุด

พฤษภาคม 14, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ้าม่านภายในหอประชุมราชมงคล จำนวน 1 ชุด

เมษายน 13, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำพร้อมถังเก็บ จำนวน ๑ ชุด

มีนาคม 11, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีนาคม 10, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มีนาคม 2, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงพื้นที่ LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน วงเงิน 585,000.-บาท

พฤศจิกายน 28, 2019

ประกาศประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้จำนวน 3 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน) วงเงิน 6,669,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)