ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 24, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปี พ.ศ.2564 รายการจัดซื้อเสื้อคอปก จำนวน 2,250 ตัว

พฤศจิกายน 13, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควี และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพ […]
ตุลาคม 6, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน ๑ งาน ๑,๕๓๒,๓๔๙.๗๙ บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
ตุลาคม 6, 2020

ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กันยายน 18, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

กันยายน 11, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กันยายน 10, 2020

งานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคางานทำความส […]
กันยายน 3, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน 1 ระบบ

ประกาศพร่แผนการจัดซื้อจัดจ […]
สิงหาคม 31, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

สิงหาคม 21, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนง […]