ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 18, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

กันยายน 11, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กันยายน 10, 2020

งานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคางานทำความส […]
กันยายน 3, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน 1 ระบบ

ประกาศพร่แผนการจัดซื้อจัดจ […]
สิงหาคม 31, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

สิงหาคม 21, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนง […]
สิงหาคม 19, 2020

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้เครื่่องยนต์ จำนวน 1 งาน

สิงหาคม 11, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จัดซื้อของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๓

สิงหาคม 10, 2020

ประกาศเผยแพร่เผยงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่แผน รปภ.64
มิถุนายน 17, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด