ประกาศพิจาณาร่าง TOR

TOR

มกราคม 12, 2021

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 17, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุภัณฑ์โครงการศูนย์ เครือข่ายพัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Rail) จำนวน ๑ ชุด

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุ […]
พฤศจิกายน 23, 2020

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กันยายน 24, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์ รายการ ผ้าม่านภายในหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด

ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2 […]
กันยายน 23, 2020

ประกาศพิจารณาร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

กันยายน 23, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์รายการ รายการ ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศร่างเอกสารฟังคำวิจาร […]
กันยายน 2, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภ […]
มิถุนายน 19, 2020

ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาช่างไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ จำนวน 1 ชุด

มิถุนายน 18, 2020

ประกาศพิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จำนวน 1 ชุด

มิถุนายน 15, 2020

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคา และร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาช่างไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ จำนวน 1 ชุด