ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 7 เครื่อง วงเงิน 8,750 บาท (กองพัฒนานักศึกษา)

มกราคม 11, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 8,750 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
มกราคม 7, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาและเวชภัณฑ์ จำนวน 62 รายการ วงเงิน 159,021 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาแ […]
มกราคม 6, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารหอพระประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รา […]
ธันวาคม 24, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำของประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 250 ชุด

ธันวาคม 24, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต IPAD PRD 11 นิ้ว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 45,379.97 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอม […]
ธันวาคม 17, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 19,153.- บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเคร […]
ธันวาคม 9, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน

ธันวาคม 1, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเคร […]
พฤศจิกายน 17, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย ๑๑๕ เควี และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะงานซ่อมบำรุงสถ […]
พฤศจิกายน 17, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ในโรงอาหารกลาง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปรายงานผลทำความสะอาดภาช […]