จัดซื้อ-จัดจ้าง

การประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง

มกราคม 12, 2021

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 11, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงห้องสตูดิโอ ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ จำนวน ๑ งาน

มกราคม 11, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องยนต์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ ชุด

มกราคม 11, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 8,750 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
มกราคม 7, 2021

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคารและห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 7, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาและเวชภัณฑ์ จำนวน 62 รายการ วงเงิน 159,021 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาแ […]
มกราคม 6, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารหอพระประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รา […]
ธันวาคม 30, 2020

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเสื้อคอปก จำนวน ๒,๒๕๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 30, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง

ธันวาคม 30, 2020

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง