ข่าวสารกองคลัง

ข่าวสารกองคลัง

ตุลาคม 16, 2018

ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตุลาคม 2561

Recruitment 16-10-61
ตุลาคม 3, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กันยายน 11, 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการของหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 7 หน่วยงาน

มิถุนายน 18, 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการประมูลราคารถยนต์ราชการ และยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ราชการ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 8 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มิถุนายน 14, 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอน จากงานจากปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจา […]
พฤษภาคม 7, 2018

ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดปี งบประมาณ 2559

ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุช […]
มีนาคม 13, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออัฒจันทร์ประกอบได้ประจำสนามกีฬา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 28, 2017

ประกาศการยื่นซองประมูลราคาพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ

ประกาศการยื่นซองประมูลราคา […]
ตุลาคม 5, 2017

ประกาศ เรื่องการประมูลราคาขายทอดตลาด

ประกาศ เรื่องการประมูลราคา […]
พฤษภาคม 8, 2017

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

8-05-60