รับสมัครงาน

ตุลาคม 16, 2018

ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตุลาคม 2561

Recruitment 16-10-61
ตุลาคม 3, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

พฤษภาคม 8, 2017

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

8-05-60
เมษายน 27, 2017

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

27-4-60  
เมษายน 11, 2017

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

11-04-2560
ตุลาคม 15, 2015

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่ […]
ตุลาคม 10, 2015

ประกาศ เรื่อง การเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบสัม […]
ตุลาคม 5, 2015

ประกาศ กองคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วค […]