ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

พฤษภาคม 21, 2019

ประกาศ เปิดรับข้อเสนอผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย

 
มีนาคม 4, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ตามสัญญา รายการ ระบบกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 ระบบ ของ บริษัท โปรเกรทซีฟ โซลูชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 27, 2019

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิ […]
กุมภาพันธ์ 25, 2019

ประกาศ เรื่องการคืนเงินประกันสัญญา บริษัท เอไอเอ็ม อินเตอร์แนชชันแนล อลาม ซิสเต็ม จำกัด

ประกาศ เรื่องการคืนเงินประ […]
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่า

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
ธันวาคม 14, 2018

ประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการการบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชมงคลธัญบุรี และผู้ประกอบการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
พฤศจิกายน 16, 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ จัดซื้อสารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 1,500,000 บาท

ตุลาคม 16, 2018

ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตุลาคม 2561

Recruitment 16-10-61
ตุลาคม 3, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กันยายน 27, 2018

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง […]