คำสั่ง

คำสั่ง

กันยายน 19, 2016

คำสั่งมอบอำนาจ และประกาศมทร.ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ของมทร.ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คำสั่งพัสดุเงินรายได้ของมท […]
มีนาคม 28, 2016

คำสั่ง ประกาศ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน

ประกาศมทร. เรื่อง หลักเกณฑ […]
กันยายน 12, 2015

คำสั่ง มอบอำนาจการอนุมัติก่อหนี้ผูกพัน

มอบอำนาจการอนุมัติก่อหนี้ผ […]
กันยายน 12, 2015

มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ 2558

มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ
กันยายน 12, 2015

อำนาจการเก็บรักษาเงิน

คำสั้ง อำนาจการเก็บรักษาเง […]
กุมภาพันธ์ 26, 2015

มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 2)

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเท […]
ธันวาคม 13, 2013

คำสั่ง