ยกเลิก

มีนาคม 11, 2020

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา รายการปรับปรุงพื้นที่ LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน

พฤศจิกายน 20, 2019

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าราชราชการ จำนวน 5 คัน

สิงหาคม 9, 2019

ประกาศยกเลิกร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน