ประกาศ

มีนาคม 17, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงพื้นที่ LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 585,000.-บาท

พฤศจิกายน 28, 2019

ประกาศประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้จำนวน 3 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน) วงเงิน 6,669,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 22, 2019

ร่างประกาศเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้จำนวน 3 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 4, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน

ตุลาคม 1, 2019

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 198,000.-บาท

พฤษภาคม 7, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์ไร้สาย ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 6 เครื่อง

เมษายน 23, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้าง ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2562 จำนวนเงิน 4,400,000.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้าง ตร […]
เมษายน 11, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฐานรากตู้คอนเทนเนอร์และพื้นทางเดิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
เมษายน 9, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 34 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
เมษายน 5, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล จำนวน ๘๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]