วทันยา ปักษาศร

มีนาคม 26, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ

มีนาคม 24, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ

มีนาคม 12, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 12, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฮาร์ดดิสก์ จำนวน 2 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 12, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางขนาดต่างๆ จำนวน 10 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 10, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กุมภาพันธ์ 19, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดข้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 6 คัน

กุมภาพันธ์ 7, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน

กุมภาพันธ์ 6, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าใบเต็นท์ทรงโค้ง (เฉพาะผ้า) บุผ้าใบ PVC-คูนีล่อน #5000 (สีน้ำเงิน) ขนาด 5.00X12.00 เมตร จำนวน 15 ผืน

กุมภาพันธ์ 3, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อสารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ