Thaworn Chanthi

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา จำนวน 1 ชุด

 

กุมภาพันธ์ 6, 2014

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา จำนวน 1 ชุด

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซ […]
กุมภาพันธ์ 4, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ตู้เขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 489,500.- บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 4, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์วัดรังสีแกมมา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 799,900.- บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]