supplies

ตุลาคม 22, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องยนต์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ เครื่อง

กันยายน 25, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม จำนวน ๑ งาน

กันยายน 25, 2020

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม จำนวน ๑ งาน

กันยายน 24, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดตรวจสอบสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด

กันยายน 24, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด

กันยายน 23, 2020

ประกาศพิจารณาร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

กันยายน 23, 2020

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

กันยายน 18, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

กันยายน 15, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์บัวชั้นที่ 1 พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

กันยายน 14, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน