รุ่งทิพย์ บำรุงสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอยกเลิกการบริจาครถยนต์ไม่ใช้ในราชการหมายเลขทะเบียน นค 4541 ปทุมธานี ให้กับวัดร่มโพธิญาณ กำแพงเพชร เนื่องจากไม่สามารถติดต่อประสานงานส่งมอบรถให้กับหน่วยงานได้

พฤษภาคม 25, 2017

ประกาศยกเลิกบริจาครถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 4541

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤษภาคม 18, 2017

ประกาศยึดหลักประกันสัญญา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]