ดารณี คงเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน  1  งาน

มีนาคม 1, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร […]
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่อาคารและห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร […]
กุมภาพันธ์ 9, 2021

ประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียนและห้องเรียนปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับป […]
กุมภาพันธ์ 3, 2021

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียนและห้องเรียนปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 งาน

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราค […]
มกราคม 20, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Rail) จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร […]
มกราคม 6, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารหอพระประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รา […]
ธันวาคม 23, 2020

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์โครงการศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Rail) จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ ร […]
ธันวาคม 17, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุภัณฑ์โครงการศูนย์ เครือข่ายพัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Rail) จำนวน ๑ ชุด

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุ […]
ธันวาคม 17, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุภัณฑ์โครงการศูนย์ เครือข่ายพัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Rail) จำนวน ๑ ชุด

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุ […]
ตุลาคม 12, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร […]