ดารณี คงเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้เครื่องยนต์จ านวน ๑ งาน

ตุลาคม 12, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร […]
ตุลาคม 12, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ […]
ตุลาคม 2, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประ […]
กันยายน 18, 2020

ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานเครื่องยนต์ จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง รายการปรับป […]
กันยายน 18, 2020

ประกาศประกวดราคา รายการปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้เครื่องยนต์ จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคา รายการปรั […]
กันยายน 10, 2020

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ ร […]
กันยายน 2, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภ […]
กันยายน 2, 2020

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ […]
สิงหาคม 19, 2020

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้เครื่่องยนต์ จำนวน 1 งาน

กรกฎาคม 15, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องบริการนักศึกษา (One stop service) จำนวน 1 งาน