ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โทรศัพท์สำนักงานไร้สาย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,000 บาท
มกราคม 18, 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมและฝึกอบรม จำนวน ๑ หลัง
มกราคม 19, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา
ประกาศประกวดราคา
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2_25.pdf
506.0 KiB
14 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2_30.pdf
439.8 KiB
12 Downloads
Details
แบบงาน
แบบงาน
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_2.pdf
9.3 MiB
8 Downloads
Details
ใบแบ่งงวดงาน
ใบแบ่งงวดงาน
%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_15.pdf
98.9 KiB
6 Downloads
Details
ปร 4
ปร 4
%E0%B8%9B%E0%B8%A3-4_15.pdf
125.1 KiB
9 Downloads
Details
ปร 5
ปร 5
%E0%B8%9B%E0%B8%A3-5_15.pdf
79.2 KiB
7 Downloads
Details
ปร 6
ปร 6
%E0%B8%9B%E0%B8%A3-6_15.pdf
77.8 KiB
5 Downloads
Details

Comments are closed.