ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงห้องสตูดิโอ ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ จำนวน ๑ งาน
มกราคม 11, 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 งาน
มกราคม 13, 2021

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ(ร่าง)
ประกาศ(ร่าง)
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf
452.4 KiB
22 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคา(ร่าง)
เอกสารประกวดราคา(ร่าง)
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf
439.5 KiB
20 Downloads
Details
ปร 4
ปร 4
%E0%B8%9B%E0%B8%A3-4_14.pdf
125.1 KiB
21 Downloads
Details
ปร 5
ปร 5
%E0%B8%9B%E0%B8%A3-5_14.pdf
79.2 KiB
16 Downloads
Details
ปร 6
ปร 6
%E0%B8%9B%E0%B8%A3-6_14.pdf
77.8 KiB
19 Downloads
Details
ใบแบ่งงวดงาน
ใบแบ่งงวดงาน
%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_14.pdf
98.9 KiB
12 Downloads
Details
แบบงาน
แบบงาน
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
9.3 MiB
15 Downloads
Details

Comments are closed.