ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา
ประกาศประกวดราคา
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2_21.pdf
93.5 KiB
17 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคา2
เอกสารประกวดราคา2
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B22_2.pdf
446.4 KiB
7 Downloads
Details
แบบโครงการปรับปรุงหอประชุม
แบบโครงการปรับปรุงหอประชุม
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1_3.pdf
15.0 MiB
10 Downloads
Details
ใบแบ่งงวดงาน
ใบแบ่งงวดงาน
%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_10.pdf
475.6 KiB
7 Downloads
Details
ปร  5
ปร 5
%E0%B8%9B%E0%B8%A3.-5_6.pdf
50.2 KiB
16 Downloads
Details
ปร  6
ปร 6
%E0%B8%9B%E0%B8%A3.-6_7.pdf
47.3 KiB
16 Downloads
Details
ปร.4
ปร.4
%E0%B8%9B%E0%B8%A3.4_20.pdf
158.1 KiB
16 Downloads
Details

Comments are closed.