ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย ๑๑๕ เควี และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 17, 2020
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถรับรอง จำนวน 1 คัน วงเงิน 1,996,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
พฤศจิกายน 24, 2020

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๓๒,๓๔๙.๗๙ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 2563 -26 พ.ย. 2563

เอกสารประกาศ
เอกสารประกาศ
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_4.pdf
128.7 KiB
14 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2_28.pdf
192.0 KiB
15 Downloads
Details
ปร.4
ปร.4
%E0%B8%9B%E0%B8%A3.4_19.pdf
158.1 KiB
19 Downloads
Details
ปร  5
ปร 5
%E0%B8%9B%E0%B8%A3.-5_5.pdf
50.2 KiB
16 Downloads
Details
ปร  6
ปร 6
%E0%B8%9B%E0%B8%A3.-6_6.pdf
47.3 KiB
16 Downloads
Details
ใบแบ่งงวดงาน
ใบแบ่งงวดงาน
%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_9.pdf
475.6 KiB
8 Downloads
Details
แบบโครงการปรับปรุงหอประชุม
แบบโครงการปรับปรุงหอประชุม
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1_2.pdf
15.0 MiB
23 Downloads
Details

Comments are closed.