ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย ๑๑๕ เควี และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ในโรงอาหารกลาง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 17, 2020
ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 23, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย ๑๑๕ เควี และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.