ประกาศจัดจ้างซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เคมี และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.