ประกาศประกวดราคารายการ งานปรับปรุงพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,619,904.45 บาท

ประกาศประกวดราคารายการ งานปรับปรุงพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,619,904.45 บาท

TOR001
TOR001
TOR001_46.pdf
268.8 KiB
12 Downloads
Details
TOR002
TOR002
TOR002_46.pdf
204.8 KiB
10 Downloads
Details
ปร4
ปร4
%E0%B8%9B%E0%B8%A34_31.pdf
110.2 KiB
9 Downloads
Details
ปร5
ปร5
%E0%B8%9B%E0%B8%A35_30.pdf
38.0 KiB
4 Downloads
Details
ปร6
ปร6
%E0%B8%9B%E0%B8%A36_30.pdf
64.2 KiB
3 Downloads
Details
ใบแบ่งงวดงาน
ใบแบ่งงวดงาน
%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_7.pdf
64.9 KiB
7 Downloads
Details

Comments are closed.