ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ ของกองกลาง เป็นเงิน ๑,๔๘๓,๐๒๐.๐๐ บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ
ตุลาคม 19, 2020
ประกาศประกวดราคารายการ งานปรับปรุงพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,619,904.45 บาท
ตุลาคม 20, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ ของกองกลาง เป็นเงิน ๑,๔๘๓,๐๒๐.๐๐ บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ ของกองกลาง เป็นเงิน ๑,๔๘๓,๐๒๐.๐๐ บาท

ประกาศชุดประชุม
ประกาศชุดประชุม
E0B89BE0B8A3E0B8B0E0B881E0B8B2E0B8A8E0B88AE0B8B8E0B894E0B89BE0B8A3E0B8B0E0B88AE0B8B8E0B8A1_2.pdf
274.6 KiB
3 Downloads
Details

Comments are closed.