ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลและด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 30, 2020
Naturel Arts and Crafts For Kiddies
กันยายน 30, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลและด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

30092563
30092563
30092563.pdf
259.6 KiB
4 Downloads
Details

Comments are closed.