ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์รายการ รายการ ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ

4 Best Ways to Update Not New Computer Speed After Malware Removal
กันยายน 22, 2020
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง
กันยายน 23, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์รายการ รายการ ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศร่างเอกสารฟังคำวิจารณ์ขึ้นเวปไซต์ วันที่ 23 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 28 กันยายน 2563

เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2_24.pdf
454.1 KiB
5 Downloads
Details
เอกสารประกาศ
เอกสารประกาศ
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_2.pdf
184.2 KiB
3 Downloads
Details
รายละเอียดชุดประชุม
รายละเอียดชุดประชุม
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1_2.pdf
170.6 KiB
3 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_51.pdf
65.9 KiB
5 Downloads
Details

Comments are closed.