ประกาศพิจารณาร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง
กันยายน 23, 2020
Step by step guide where to get Free PS2 Games Emulator for MacBook – Check Now
กันยายน 23, 2020

ประกาศพิจารณาร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

ร่างประกาศประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคา
%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2_12.pdf
93.8 KiB
15 Downloads
Details
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf
227.8 KiB
13 Downloads
Details

Comments are closed.