ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สิงหาคม 20, 2020
Proven methods to Put in, Change, using Kodi
สิงหาคม 23, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

Comments are closed.