ประกาศประกวดราคา รายการ ลิฟท์โดยสารอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 4 ชุด วงเงิน 9,900,000.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

เครื่องอบช้อนระบบแสงยูวี จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักจัดการทรัพย์สิน
กรกฎาคม 23, 2020
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฮาร์ดดิสก์ ขนาด 1 TB ยี่ห้อ WD รุ่น CAVIAR BLUE จำนวน 4 ลูก
สิงหาคม 3, 2020

ประกาศประกวดราคา รายการ ลิฟท์โดยสารอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 4 ชุด วงเงิน 9,900,000.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

TOR0011
TOR0011
TOR0011_25.pdf
148.9 KiB
24 Downloads
Details
TOR0021
TOR0021
TOR0021_25.pdf
87.0 KiB
17 Downloads
Details
TOR003
TOR003
TOR003_70.pdf
284.0 KiB
27 Downloads
Details
TOR004
TOR004
TOR004_104.pdf
47.5 KiB
16 Downloads
Details

Comments are closed.