สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม62
ตุลาคม62
%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A162.pdf
57.8 KiB
3 Downloads
Details
พฤศจิกายน62
พฤศจิกายน62
%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9962.pdf
51.7 KiB
0 Downloads
Details
ธันวาคม62
ธันวาคม62
%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A162.pdf
63.8 KiB
0 Downloads
Details
มกราคม63
มกราคม63
%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A163.pdf
54.2 KiB
1 Downloads
Details
กุมภาพันธ์63
กุมภาพันธ์63
%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C63.pdf
54.6 KiB
2 Downloads
Details
มีนาคม63
มีนาคม63
%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A163.pdf
57.9 KiB
1 Downloads
Details
เมษายน63
เมษายน63
%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9963.pdf
64.0 KiB
3 Downloads
Details
พฤษภาคม63
พฤษภาคม63
%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A163.pdf
51.6 KiB
8 Downloads
Details

Comments are closed.