ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงพื้นที่ LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 585,000.-บาท

Comments are closed.