ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ของกองพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบ Electronics Fight Instruments System/Flight Management System (EFIS/FMS) จำนวน ๑ ชุด
กุมภาพันธ์ 18, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดข้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 6 คัน
กุมภาพันธ์ 19, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ของกองพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.