มกราคม

มกราคม 20, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดแข่งขัน จำนวน 19 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 17, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ

มกราคม 15, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ

มกราคม 14, 2020

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อสารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 14, 2020

ประกาศราคากลางจัดซื้อสารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 14, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 รายการ

มกราคม 13, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 งาน วงเงิน 157,397.-บาท

มกราคม 10, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 10, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ

มกราคม 6, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันและชุดวอร์ม (รอบมหกรรม)