ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารคู่มือแนะแนวหลักสูตรแนะแนวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวนเงิน 150,000.-บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 24, 2020
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสาร จำนวน ๒ คัน
มกราคม 28, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารคู่มือแนะแนวหลักสูตรแนะแนวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวนเงิน 150,000.-บาท

Comments are closed.