ประกาศราคากลางจัดซื้อสารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 รายการ
มกราคม 14, 2020
ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อสารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 14, 2020

ประกาศราคากลางจัดซื้อสารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.