ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกล่องผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 199,800.-บาท
ธันวาคม 27, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันและชุดวอร์ม (รอบมหกรรม)
มกราคม 6, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ งาน

Comments are closed.