ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชุดทำสอบสารกัญชา จำนวน 400 กล่อง เป็นเเงิน 400,000 บาท
พฤศจิกายน 28, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 72 รายการ เป็นเงิน 273,006.25 บาท
ธันวาคม 2, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ

Comments are closed.