ธันวาคม

ธันวาคม 27, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกล่องผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 199,800.-บาท

ธันวาคม 27, 2019

ประกาศเผยแพร่แผน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน

ธันวาคม 24, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมโครงหลังคาทางเท้า จำนวน 1 งาน

ธันวาคม 24, 2019

ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมโครงหลังคาทางเท้า จำนวน 1 งาน

ธันวาคม 20, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการโต๊ะพับหน้าเมลามีนลายไม้ จำนวน 100 ตัว ของกองกลาง

ธันวาคม 18, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคลอรีนน้ำ จำนวน 3 รายการ กองพัฒนานักศึกษา

ธันวาคม 17, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

ธันวาคม 16, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตชุดเซ็ทกากรองชาพร้อมแก้วใส่ชา เลเซอร์โลโก้ มทร.ธัญบุรี (GLASS TEA POT SET:CUIZIMATE) จำนวน 300 กล่อง เป็นเงิน 118,500.-บาท

ธันวาคม 12, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดปากกาพร้อมกล่องสกรีนโลโก้ มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 294,000.-บาท

ธันวาคม 11, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 จำนวน 1 งาน