ประกวดราคาจ้าง รายการ อาคารศูนย์การเรียนรู้อุตสาหการ 24 ชั่วโมง จำนวน 1 งาน วงเงิน 846,800.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้จำนวน 3 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน) วงเงิน 6,669,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 28, 2019
ประกาศราคากลางรายการ อาคารศูนย์การเรียนรู้อุตสาหการ 24 ชั่วโมง จำนวน 1 งาน วงเงิน 846,800.- บาท
พฤศจิกายน 28, 2019

ประกวดราคาจ้าง รายการ อาคารศูนย์การเรียนรู้อุตสาหการ 24 ชั่วโมง จำนวน 1 งาน วงเงิน 846,800.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Comments are closed.