Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เสื้อคอปก จำนวน 2,231 ตัว วงเงิน 780,850 บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เสื้อคอปก จำนวน 2,231 ตัว วงเงิน 780,850 บาท