Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้ จำนวน 3 คัน และรถเก๋ง จำนวน 2 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้ จำนวน 3 คัน และรถเก๋ง จำนวน 2 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)