ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 198,000.-บาท

Comments are closed.