ตุลาคม

ตุลาคม 30, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 45 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 29, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยฯ

ตุลาคม 25, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ถ่ายคลิปรีวิวมหาวิทยาลัยทาง Social Media ผ่านสื่อ www.eduzones.com จำนวน 1 งาน วงเงิน 329,988.-บาท

ตุลาคม 24, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ตุลาคม 24, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างรายการ งานปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ผลิตน้ำประปา จำนวน 1 งาน

ตุลาคม 22, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงทางเท้าและป้อมยามประตู 1 จำนวน 1 งาน

ตุลาคม 22, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน

ตุลาคม 22, 2019

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน

ตุลาคม 21, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 70 ถัง/เดือน , น้ำโหล 600CC จำนวน 40 โหล/เดือน , น้ำโหล 350CC จำนวน 5 โหล/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน

ตุลาคม 21, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ NGV (โดยใช้บัตรเครดิตเติมน้ำมันรถราชการ)