ประกาศยกเลิกร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

Comments are closed.