สิงหาคม

สิงหาคม 30, 2019

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

สิงหาคม 30, 2019

ร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2 […]
สิงหาคม 29, 2019

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานซีเอ็นซีศูนย์นวัตกรรมออกแบบและการผลิต จำนวน 1 งาน

สิงหาคม 29, 2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานซีเอ็นซีศูนย์นวัตกรรมออกแบบและการผลิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 27, 2019

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

สิงหาคม 23, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงเมนไฟฟ้าโรงแรมราชบงกช จำนวน 1 งาน

สิงหาคม 21, 2019

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

สิงหาคม 21, 2019

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2 […]
สิงหาคม 19, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 รายการ

สิงหาคม 9, 2019

ประกาศยกเลิกร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน